Algemene voorwaarden van Almexx b.v.

Almexx B.V. hanteert de standaard ICT-Office voorwaarden:

ICT-Office voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn de ICT~Office (Algemene) Voorwaarden van toepassing.

Deze voorwaarden kunt u hieronder downloaden.

 1. Algemeen
 2. Licentie voor programmatuur
 3. Ontwikkeling voor programmatuur
 4. Onderhoud van programmatuur
 5. ASP, Software as a Service en Computerservice
 6. Ontwikkeling en onderhoud van een website
 7. Webhosting
 8. Detacheringsdiensten
 9. Opleiding en trainingen
 10. Advisering, consultancy en projectmanagement
 11. Overige diensten
 12. Verkoop van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken
 13. Verhuur van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
 14. Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
 15. Toegang tot internet
 16. Telecommunicatiediensten
 17. Financiering en leasing van ICT